Elektroninės parduotuvės www.puoskislietuviskai.lt taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. www.puoskislietuviskai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – PUOSKISLIETUVISKAI.LT) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.

2. PUOSKISLIETUVISKAI.LT turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvei, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvei, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. PUOSKISLIETUVISKAI.LT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. PUOSKISLIETUVISKAI.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus PUOSKISLIETUVISKAI.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2. Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis (nepilnamečiai asmenys gali disponuoti tik savo asmeninėmis lėšomis tėvams ar teisėtiems globėjams pritarus) ir turi teisę užsakyti prekes PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, PUOSKISLIETUVISKAI.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

4. PUOSKISLIETUVISKAI.LT patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. PUOSKISLIETUVISKAI.LT patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje).

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą PUOSKISLIETUVISKAI.LT. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas PUOSKISLIETUVISKAI.LT. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna PUOSKISLIETUVISKAI.LT. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir PUOSKISLIETUVISKAI.LT yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai PUOSKISLIETUVISKAI.LT gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, PUOSKISLIETUVISKAI.LT sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. PUOSKISLIETUVISKAI.LT gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir PUOSKISLIETUVISKAI.LT vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas PUOSKISLIETUVISKAI.LT duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. PUOSKISLIETUVISKAI.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais privalomais mokesčiais.

5. PUOSKISLIETUVISKAI.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu PUOSKISLIETUVISKAI.LT, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl PUOSKISLIETUVISKAI.LT ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. PUOSKISLIETUVISKAI.LT per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. PUOSKISLIETUVISKAI.LT  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame PUOSKISLIETUVISKAI.LT.

6.4. PUOSKISLIETUVISKAI.LT visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš PUOSKISLIETUVISKAI.LT Parduotuvėje nurodytu būdu: BankLink paslauga, banko pavedimu, pavedimu per Paysera sistemą, Paypal ar kitu saugiu ir tinkamu būdu nurodomu atsiskaitymo lange.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik PUOSKISLIETUVISKAI.LT gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo priima produkciją. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių PUOSKISLIETUVISKAI.LT etiketę.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti PUOSKISLIETUVISKAI.LT prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susisiekus su PUOSKISLIETUVISKAI.LT darbuotojais el. paštu uzsakymai@puoskislietuviskai.lt . Klientas teikdamas prašymą turi pateikti pirkimo faktą įrodantį dokumentą, taip pat nurodydamas kokius daiktus grąžina arba keičia ir dėl kokios priežasties.

5. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti PUOSKISLIETUVISKAI.LT tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą PUOSKISLIETUVISKAI.LT banko sąskaitą.

6. Tais atvejais, kai PUOSKISLIETUVISKAI.LT neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

7. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

8. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

9. Akcijų metu kai yra dovanojami tam tikri produktai, perkant produktų komplektus ir klientui nuspręsndus grąžinti perkamą produktą, bet pasiliekant dovanojamą (arba kitą komplekto) produktą, grąžinama prekių skirtumo suma išminusavus reguliarią dovanojamo (kito komplekto) produkto kainos sumą (suteikta nuolaidų suma) iš komplekto kainos (pvz. Nr. 1: Komplekto “Džemperis + nemokami marškinėliai “Vytis”” kaina – 26 €. Klientas nusprendžia grąžinti džemperį, bet pasilikti marškinėlius. Klientui grąžinama suma – 26 € (komplekto kaina) – 12 € (marškinėlių reguliari kaina (suteikta nuolaida)) = 14 € (grąžinama suma) arba pvz Nr. 2: Perkamas dviejų džemperių komplektas už 50 € (perkant atskirai vieno džemperio kaina 30 €) ir nusprendus grąžinti vieną iš džemperių klientui grąžinama suma apskaičiuojama taip: 50 € (komplekto kaina) – 30 € (reguliari produkto kaina) = 20 € (grąžinama klientui suma)).

10. Klientai prekes grąžina savo lėšomis.

11. Individualių užsakymų grąžinimai ir/ar keitimai negalimi.

12. Pinigai už grąžintas prekes Pirkėjams pervedami per 14 k.d. nuo prekių grąžinimo momento (prekes atsiėmus Pardavėjui). Pinigai pervedami į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

VII. Prekių pristatymas

1. PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja prekes išsiųsti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 4 darbo dienas (arba kitais terminais nurodytais prie atskirų produktų) nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui (prieš šventiniais laikotarpiais pristatymo terminas gali ilgėti iki 8 d. d.). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai PUOSKISLIETUVISKAI.LT sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą (užsakydamas klientas prie pasirinkto produkto mato užrašą „Išankstinis užsakymas“. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, PUOSKISLIETUVISKAI.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo adresą, asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti PUOSKISLIETUVISKAI.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos PUOSKISLIETUVISKAI.LT internetinėje parduotuvėje, pristatomos tik registruotu paštu arba kitais svetainėje siūlomais būdais.

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių neatsiėmus prekių, prekės grąžinamos PUOSKISLIETUVISKAI.LT, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, PUOSKISLIETUVISKAI.LT visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti PUOSKISLIETUVISKAI.LT elektroniniu paštu visais atvejais jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai Klientui atsiėmus prekes, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo atsiėmimo lape nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant asmeniui perduodančias prekes. Tokių veiksmų neatlikus, PUOSKISLIETUVISKAI.LT atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai PUOSKISLIETUVISKAI.LT.

9. Siuntos siunčiamos per paštomatus saugomos siuntų terminaluose 7 (septynias) dienas. Klientui neatsiėmus siuntos nuo SMS gavimo apie siuntos pristatymą per septynias dienas, siunta grįžtą atgal pardavėjui. Klientui pakartotinai prašant išsiųsti siuntą, jis privalo PUOSKISLIETUVISKAI.LT padengti 5 (penkių) € papildomas siuntimo išlaidas (2,5 € siuntos grąžinimas ir 2,5 € pakartotinis siuntos išsiuntimas).

10. Kliento neteisingai įrašytas telefono numeris, kuriuo jis negavo SMS žinutės apie siuntos pristatymą į paštomatą, neatleidžia nuo prievolės 9 p. įrašytos sumos atlyginti PUOSKISLIETUVISKAI.LT pageidaujant iš naujo išsiųsti siuntą.

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai PUOSKISLIETUVISKAI.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu  uzsakymai@puoskislietuviskai.lt arba telefonu Nr. +370 645 15441.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir PUOSKISLIETUVISKAI.LT vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.

4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).

5. PUOSKISLIETUVISKAI.LT, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.