2021 metų kalendorius “Metai SAULĖS RATU”

10.00

Fotografo Vyrauto Daraškevičiaus ir dizainerio Laimio Kosevičiaus 2021 metų kalendorius “Metai SAULĖS RATU”
Kalendorius A3 formato ( 29,7 x 42 cm), 13 lapų, pakabinamas ant sienos.
Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis
Čia galima “pavartyti” kalendoriaus maketą: NUORODA

Turime

Aprašymas

2021 metų kalendorius “Metai SAULĖS RATU”

Prieš porą metų buvo išleistas fotoalbumas SAULĖS RATU apie lietuvių kalendorinių švenčių tradicijas metų bėgyje. Jis atspindi tiek katalikiškas, tiek ir tradicines bei rekonstruotas baltų religines šventes, taigi, gyvąjį įvairiaspalvį kultūros vyksmą Lietuvoje. Pamanėme , kad toji medžiaga labai tiktų kalendoriui. Taip ir atsirado šis leidinys.

“ Mūsų krašto ūkininkų darbų eiliškumą ir terminus seniau padiktuodavo tradicinis papročių kalendorius, suskirstytas šventėmis. Vienos jų – tikslūs darbų pradžios terminai, kitos – pabaigtuvės, trumputis atokvėpis, pasidžiaugiant darbo rezultatais. Kalendoriniai papročiai, o kartu ir ūkininkavimo taisyklės būdavo perduodamos iš lūpų į lūpas. Ši kolektyvinė atmintis atspindi labai gilią žemdirbiškojo etnoso patirtį, – joje apibendrinti šimtmečius, gal net tūkstantmečiu kaupti tėviškės gamtos stebėjimai, išryškinant fenologinių reiškinių sąsajas su dangaus šviesulių judėjimu. Žemdirbių tautai, gyvenančiai gana permainingo klimato ir trumpos augalų vegetacijos gamtinėje juostoje, toks kalendorius – būtinybė. Tai buvo bene pati svarbiausioji lietuvių etnožinijos dalis, kuria vadovautasi praktiniame gyvenime; be to, ji esmingai darė įtaką ir tautinės kultūros dvasiniams reiškiniams, užpildantiems šventę turiniu. …”

Prof. Libertas Klimka

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kai kurios iš švenčių panašiai švenčiamos ir kitose šalyse, ypač – Rytų Europoje. Galima spėti, kad jos buvo būdingos visoms vidutinio klimato šalims, kur ryškiai išreikšti keturi metų laikai.

>>>>>>>>>>>>>>

Čia galima “pavartyti” kalendoriaus maketą: NUORODA

2021 metų kalendorius